WrestleOne.pl

Polski portal o Wrestlingu!

Copyright

Copyright Claim

  • Wszystkie media, w których skład wchodzą: obrazy, materiały audio oraz wideo, znaki towarowe, loga, nazwy podmiotów są własnością ich prawnych właścicieli i nie mogą być rozpowszechniane lub powielane bez ich zgody. Strona WrestleOne.pl wykorzystuje zgromadzone treści na podstawie dozwolonego użytku określonego doktryną praw autorskich Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wynika to z faktu, że podmioty, których media są wykorzystywane podlegają prawu obowiązującemu w USA.

Amerykańskie czynniki dozwolonego użytku. Przykłady dozwolonego użytku w amerykańskim prawie autorskim obejmują komentarze, prace naukowe, krytykę, parodię, reportaż, badania i stypendia. Uczciwe użycie zapewnia legalne, nielicencjonowane cytowanie lub włączanie materiałów chronionych prawami autorskimi do dzieła innego autora w ramach testu czteroczynnikowego.

  • Portal wrestleone.pl oraz jego media pokrewne funkcjonują jako działalności dziennikarska oraz reporterska. Autorskie materiały na stronie mają charakter komentarzu, krytyki oraz reportażu. Wszystkie publikacje znajdujące się na stronie wrestleone.pl, podstronach lub stronach pokrewnych są własnością intelektualną redaktorów portalu, objętą prawami autorskimi. Zasady ponownego wykorzystania całości treści lub ich fragmentu jest określone dyrektywą Rady Unii Europejskiej z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw autorskich oraz praw pokrewnych.

*W związku z publikacją artykułu 13. przez Komisję, Parlament i Radę Europejską, w ciągu najbliższych dni pojawi się aktualizacja statusu Copyright Claims portalu WrestleOne.pl